Circus.Care - circus voor mensen

Onze visie

Circus is voor iedereen, ongeacht leeftijd, religie, besteedbaar inkomen, beperking, intelligentie niveau. Circus.Care is een programma van Outstanding-Productions en zet zich in voor sociale cohesie bevorderende circusprojecten.
Denk hierbij aan circus voor zorginstellingen, het doorbreken van het sociaal isolement en bevorderen van de participatie van bepaalde bevolkingsgroepen in een wijk en sociaal culturele projecten voor minder kapitaalkrachtigen.

Kijk op onze websites hierboven voor meer informatie.